Till spritbolaget ränner jag

Till spritbolaget ränner jag och bankar på dess port Jag vill ha nåt som bränner bra och gör mig sketfull fort Expediten fråga och sa: Hur gammal kan min herre va? Har Du nåt leg, Ditt fula drägg?

Kom hit igen när Du fått skägg