Till sjöss han far och halvan tar

Det satt en mås på en klyvarbom och tom i krävan var kräket. Och tungan lådde vid skepparns gom och skutan låg uti bleke. Jag vill ha sill hördes måsen ropte och skepparn svarte: jag vill ha OP

om blott jag far, om blott jag får.