Tagg: Vi gå över daggstänkta berg

Vi går mot de dillprydda berg, fallera som lånat av rubinerna sin färg, fallera. Så skönt på stora faten ligger kräftan, gudamaten

vilken stärker och styrker vår märg, fallera.

Man gärna har levt i den tron, fallera att kräftan kräver OP eller Kron, fallera. Men råkar du det sakna så låt ej glädjen slakna

njut ändå utav stjärten eller klon, fallera.

Så fattom ett glas i vår hand, fallera och tagom då och då en tår på tand, fallera. För klon vi tager tvärt en och sedan två för stjärten

vi måste ju festa ibland, fallera.

Till kräftklon man tager en sup, sup, sup som letar sig ner i magens djup, djup, djup och den som börjar tveka om detta var en räka,

han tar sig ytterligare en sup, sup, sup.

Kräftskivavisor

Och kräftor vi ätan utan knot. knot, knot mot dåligt lynne skänka de oss bot. bot, bot Ty till var kräfteflicka en brännvinsnubb vi dricka och det har vi imgenting emot, emot, emot. Ty till var kräfteflicka en bräimvinsnubb vi dricka

och det har vi ingenting emot, emot, emot!

Kräftskivavisor