Tagg: Vårvindar friska

Hutten den lilla smakar ej illa när man den tager i trevligt lag. Känslor så ömma inom oss strömma sorger vi glömma, kling! Vänligt de blicka, bordets små bloss en trevlig kväll de tillönska oss. Flickor och svenner livsglädje känner, skål kära vänner,

skål!

Festen nu börjar, låt det ej dröja här ska vi festa riktigt idag Glasen står fulla, sånger skall rulla glädjen ska vara gäst i vårt lag Glöm alla sorger och annat sjå tids nog till dem vi åter skall gå Glöm morgondagen tänk blott på magen Skål alla vänner

hej och gutår

Snapsvisor

Festen skall börjas kråset ska smörjas

magen skall få det som den vill ha.

Glasen står fulla låt sången rulla

Glädjen skall vara gäst här i da.

Glasen i handen fatta och sjung glöm alla sorger, var bara ung. Glöm morgondagen. Tänk blott på magen.

Skål alla vänner! Hej och gutår!

Bordsvisor

Festen kan börja, ingen får sörja,

här finns det både brännvin och mat.

Helan skall tömmas, sorgerna glömmas

ingen får vara tråkig kamrat.

Klappa mitt hjärta, fröjdas min själ, nubben serveras, genast, nåväl! Nu tar vi supen, öppna på strupen

gästernas välkomstskål!

Bordsvisor

Festen kan börja, kråset ska smörjas magen ska få det som den vill ha. Glasen stå fulla låt sången rulla glädjen ska vara gäst här idag. Glaset i handen fatta och sjung, glöm alla sorger, vara bara ung. Glöm morgondagen, tänk blott på magen skål alla vänner,

Hej och gutår.

Bordsvisor

Kräftorna skina, röda och fina månen ser ned på älskande par. Snapsarna ila, finna ej vila förrän i gapet störtvågen far Knapra och åt och drick som sig bör så att din färg får kräftans valör. Kräftan är värd en skål uppå färden.

Då går den e igen.

Kräftskivavisor