Tagg: Tre trallande jäntor

Vi äro ett lag utav vänner som önska att läska vår gom. Vi taga små nubbar som bränner tills flaskan blir alldeles tom, tom, tom, tom. För nubbar vill vi ha ja, nubbar ska vi ta, båd helan och halvan och terserna! För nubbar vill vi ha ja, nubbar ska vi ta,

båd helan och halvan och terserna!