Tagg: Svinnsta skär

Dansen den går uppå Svinnsta skär. Hör klucket från putällen! Pojken är där med sin hjärtans kär och tager sig en hutt. Händerna har han runt flickans liv och mångahanda ställen. Flickan, hon heter förresten Siv. Hon tager sig en hutt. Stilla i sommarnatten Huttande så i hatten

går det som alltid det går när som två tager sej en hutt!

Onödigt är varje välkomsttal när vi har kommit samman om man som talare är rätt skral så finns ett annat val Alla vi sjunga så gott vi kan i glädje och i gamman sången som stiger så högt och grann vi ägnar nu varann

Känn dej precis som hemma

Bordsvisor

Nu när vi ätit en liten bit och sitter kvar på pallen så ska vi alla som kommit hit gemensamt bjuda till. Tillse att grannen sjunger med i denna glada trallen Fast Du ej är i Din egen hall

så sjung i alla fall.

Känn Dig precis som hemma, sjung med Din bästa stämma Glöm allt som annars är hämmande, känn Dig nu inte så främmande. Tänk inte på hur Du gör Dig, bara Du trevligt uppför Dig

Sjung bort Din blyghet och känsla av tvång i en samfälld sång.

Bordsvisor