Tagg: Sankta Lucia

Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring! Drömmar med vingesus under oss sia!

Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia!

Kom i din vita skrud huld med din maning! Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning! Drömmar med vingesus under oss sia!

Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia!

Ute är mörkt och kallt men i alla husen lyser nu överallt de tända ljusen Då kommer någon där, vi vet nog vem det är: Sankta Lucia

Sankta Lucia

Natten går tunga fjät runt gård och stuva kring jord som sol´n förgät skuggorna ruva. Då på vår tröskel står vitklädd med ljus i hår Sankta Lucia

Sankta Lucia

Natten var stor och stum Nu, hörs det svingar i alla tysta rum sus som av vingar. Se på vår tröskel står vitklädd med ljus i hår Sankta Lucia

Sankta Lucia

Luciavisor