Tagg: Oh Susanna

Första supen har nu runnit ned men se magen vill ha mer. Om vi inte genast halvan tar höres magens kommentar: Oh besinna den saken är ju klar både tarmvred, magsår och kolik

dunstar bort med lite sprit.

Första supen har nu runnit ner, men se magen vill ha mer. Om vi inte genast halvan tar höres magens kommentar: Oh, besinna, den saken är ju klar, både tarmvred, magsår och kolit

dunstar bort med lite sprit.

Snapsvisor