Tagg: Mors lilla Olle

Mors lilla Olle på krogen satt rosor på kinden men blicken var matt. Läpparna små liksom näsan var blå.

Bara jag kunde så skulle jag gå!

Mors lille Olle i skogen gick leta bland furena fast han ej fick. Sågade sju och en halv och drog hem, kokade OP och konjak av dem. Mor fick nu syn på n gav till ett vrål: -Kokar du skogen till ren alkohol? Klart sa Olle, och allt som jag fällt,

är till vår fest uti afton beställt

Snapsvisor

Helan så ensam i magen gick undrade varför ej sällskap han fick Mor, lilla mor, var är halvan i kväll?

Be honom komma hit är du snäll

Snapsvisor

Helan så sakta i magen gick. Undrade varför han sällskap ej fick. Säg käre vän var är halvan i kväll. Bed honom komma hit ned är du snäll. Lugn, bara lugn för han kommer snart, ej har vi glömt honom bara för prat. Hej alla vänner så lyft era glas.

Vi som varandra hur halvan skall tas.

Snapsvisor

En liten fyllehund på krogen satt, rosor på kinden – men blicken va matt. Läpparna små liksom näsan va blå.

Bara jag kunde så skulle jag gå.

Snapsvisor

En gång i månan är månen full Aldrig jag sett honom ramla omkull Stum av beundran hur mycket han tål Höjer jag glaset och utbringar

skål!

Snapsvisor

När man har satt sig till dukat bord pratar man först bara enstaka ord. Herrarna hosta diskret då och då

alla förstå vad de väntar uppå.

Gunkeliklunk – se vad kommer där halsarna sträckas, en hutt visst det är. Alla blev glada och hostan försvann

helan har kommit, säg skål till varann.

Bordsvisor

När man satt sig vid ett dukat bord pratar man först bara enstaka ord Sällskapet hostar diskret då och då

värden förstår vad dom väntar uppå

Klunkeli klunk, se vad som kommer där halsarna sträcktes, en snaps visst det är Alla blir glada och hostan försvann

Helan har kommit, säg skål till varann

Bordsvisor

Mors lilla Olle i skogen gick, rosor på kinden och solsken i blick. Läpparna små utav bär äro blå,

bara jag slapp att så ensam här gå!

Brummelibrum, vem lufsar där? Buskarna knaka. En hund visst det är… Lurvig är pälsen, men Olle blir glad: Ã…h, en kamrat, det var bra se god dag! Klappar så björnen med händer små,

räcker fram korgen: Se där, smaka på!

Nalle, han slukar mest allt vad där är: Hör du, jag tror, att du tycker om bär. Mor fick nu se dem, gav till ett skri. Björnen sprang bort, nu är leken förbi. Ã…, varför skrämde du undan min vän?

Mor lilla, be honom komma igen!

Barnvisor