Tagg: Kovan går Kovan kommer

Nu vi börja fint och nätt fint och nätt, fint och nätt På ett gammalt ädelt sätt ädelt sätt, ädelt sätt Lyfta glasen uti höjden sedan ägna oss åt fröjden

snapsen glatt vi tömma på

Kräftan är ett läckert djur, läckert djur, läckert djur Färgen den går aldrig ur, aldrig ur. aldrig ur. Går den bakåt är den okokt, går den framåt är det oklokt att du tar en pärla till

men du gör ju som du vill

Kräftskivavisor