Tagg: I Apladalen i Värnamo

Man söker fröjd, söker framgång vinna, man söker ivrigt att lyckan finna, och många söker en hjärtevän…

Jag sökte Tersen – och här är den!

Den lille mand med den röde näse, han kan ej skrive, ej heller läse, men dricke Bayerskt och spele kort

och kysse piger, det kan han godt.

Pilsnervisor