Tagg: Höga berg och djupa dalar

Nu vi tar vår lilla nubbe, den är gjord av granens stubbe. Den botar alla sorters värk, sätter fart i skjorta och i särk. Du hjälper staten,

när du tar en sup till maten

Stora glas och stora nubbar, det är nåt för svenska gubbar. Hej hopp, vi säger inte stopp, vi ska nubba tills solen stiger opp. Hej hopp, min gubbe, det är väl härligt med en nubbe. Hej hopp, min gumma,

nubbarna är inte dumma.

Snapsvisor