Tagg: Helan går

Helan går Sjung hopp faderi faderallan lej Helan går Sjung hopp faderallan lej Och den som inte helan tar, han heller inte halvan får

Sjung hopp faderallan lej.

Halvan går Sjung hopp faderi faderallan lej Halvan går Sjung hopp faderallan lej. Och den som inte halvan tar, han heller inte tersen får Halvan går

Sjung hopp faderallan lej.

Denna thaft, är den bäthta thaft thymemet haft. Denna thaft, är den bäthta thaft dom haft Den thom inte har nån kraft han dricka thkall av denna thaft Denna thaft,

till landth, till sjöthth, till havth.

Snapsvisor