Tagg: Här är karusellen

Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru kär här har n putellen i tomma glasen häll en tio för de stora, fem för de små

skynda på, skynda på, om en stund skall helan gå

För ha, ha, ha, det ska smaka ju bra det dammar ju i strupen vareviga da För ha, ha, ha, nu helan vi ta

båd Andersson och Pettersson och Lundström och jag.

Kräfta, kräfta, kräfta, kräfta skön omkring dej blir kvällen rena karusellen… Honorna är stora och hannarna är små skala på, skala på och låt inte glasen stå. Ja-ha-ha-ha, va munter och gla man blir när kräftan i augusti har högtidsdag Var kräfta ska, vår sångarhyllning ha till varje klo vi knäcker ska vi

sjunga en rad!

Kräftskivavisor