Tagg: Goder afton

Goder afton, goder afton både herre och fru vi önskar eder alla

en fröjdefull jul.

Goder afton, goder afton välkommen var gäst! vi önskar eder alla

Goder afton, goder afton båd herre och fru. Vi önskar Eder alla

en fröjdefull jul.

Goder afton, goder afton välkommen var gäst. vi önskar Eder alla

en fröjdefull fest.

Julvisor