Tagg: Glada änkan

Läppar viska, pocka, viska Fäll mig ner! Kroppar klara, ropa svara Fäll mig ner Utan någon krusning jag mot gubben ler Med rysning av förtjusning

känns nu gubben mer

Läppar friska pocka viska skål på er. Strupar klara sjunga svara. skål på er! Skål för glada minnen skål för evig vår inga sorger finnas mer

när vin vi får.

Vinvisor

Gamla vänner, gamla vänner vin, vin, vin. Ingen vätska kan oss läska som vin, vin, vin. Är vår sång ej fyllig ren och klar. Låt oss dricka, låt oss dricka

vin, vin, vin

Uti glasen bor extasen drick gutår. Gamla vänner, bäst man känner drick gutår. Må vår trogna vänskap växa år från år och vi samman sjunga

skål gutår.

Vinvisor

Ölen kommer, ölen kommer ljuv och sval. Röster stimma, glasen imma, i vår sal. Skål för glada minnen! Skål för varje vår! Inga sorger finnas mer,

när öl vi får.

Pilsnervisor