Tagg: En sjöman älskar havets

En sjöman älskar redig bäsk till vågornas rus. När stormen skakat bort all läsk i vindarnas sus: Var lugn! Var lugn! Du brusande buk.

Det kommer snart en igen.

En sjöman älskar redig bäsk till vågornas brus. När stormen skakat bort all läsk i vindarnas sus. Var lugn, var lugn, du brusande buk, det kommer snart en igen. Var lugn,var lugn, du brusande buk,

det kommer snart en igen.

Snapsvisor