Tagg: Ack nu är det vinter

Båd sommar och vinter när snapsen den slinter i pojkar och stinter går bra – går bra. Och nu vi ej töva vår nykterhet pröva och sjunga och öva – går bra – går bra! Ett visst kvistfritt kvastskaft och kaffekask dags strax sex laxar i laxask går bra – går bra! Den provet kan klara han kan utan fara ta snapsen och svara

MÃ…R BRA-MÃ…R BRA