Samla er go vänner

Samla er go vänner, nu skall vinet begås fatta den i vinbenet, böj den mot skyarna. Ljuvaste av nektar som på bolaget fås dränker oss i vällust och smörjer vårt krås Livet går i vågor, nu kan vi hoppa bock, det där med dagen efter betrakta vi som skrock, i morgon ska vi vakna i skor å hatt å rock å dilla

om gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.