Rena karusellen

Kräfta, kräfta, kräfta, kräfta skön omkring dej blir kvällen rena karusellen… Honorna är stora och hannarna är små skala på, skala på och låt inte glasen stå. Ja-ha-ha-ha, va munter och gla man blir när kräftan i augusti har högtidsdag Var kräfta ska, vår sångarhyllning ha till varje klo vi knäcker ska vi

sjunga en rad!