Plätt plitt plutt

Så lätt som en plätt har jag plitt en plutt
Så lätt som en plätt kan jag ta ett skutt

Högt opp i taket och sen ner igen
Och så opp igen, och så ner igen

Ja, så lätt som en plätt har jag plitt en plutt
Jag kan sjunga en liten truddelutt

Om allt som är kul i en pysslings liv
Och allt som är små pluttars tidsfördriv

Så lätt som en plätt har jag plitt en plutt
Ett stackars litet eländigt skrutt

Men tack vare det har jag fått en vän Vem vet om jag sen vill bli stor igen?

Vem vet om jag sen vill bli stor igen