O helga natt

O, helga natt! O, helga stund för världen, då Gudamänskan till jorden steg ned! För att sona världens brott och synder, för oss hän dödens smärta led. Och hoppets stråle går igenom världen, och ljuset skimrar över land och hav. Folk fall nu neder och hälsa glatt din frihet. O, helga natt, du frälsning åt oss gav.

O, helga natt, du frälsning åt oss gav.