Nu är det jul igen

Nu är det jul igen Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen vara väl till påska. Nu är det jul ingen och nu är det jul igen och julen varar väl till påska. Det var inte sant och det var inte sant, för där emellan kommer fasta. Det var inte sant och det var inte sant,

för där emellan kommer fasta.