Mer i våra glas

Mera och mera i våra glas så ska det vara på kalas Här finns inga restriktioner finns det flaskor så finns det ransoner När vi druckit glaset ur kommer ABSOLUT a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Finns här mera

för nu är detta slut