Med lingonröda näsor

Med lingonröda näsor och med bull- rande bas, och skinande som solen uppå våra små kalas. Vi sjunga och vi tralla när vi höja våra glas, men vad är det som göra att vi komma i extas? JO! Det är ett stänk av livets vatten det är helan lilla vän. Det är litrarna som staten inte lagt beslag på än. Det blir halvan, tersen, kvarten och grogg vi dricka sen. Och till morgonen vi spar den

lilla återställaren!