Koka skogen till ren alkohol

Mors lille Olle i skogen gick leta bland furena fast han ej fick. Sågade sju och en halv och drog hem, kokade OP och konjak av dem. Mor fick nu syn på n gav till ett vrål: -Kokar du skogen till ren alkohol? Klart sa Olle, och allt som jag fällt,

är till vår fest uti afton beställt