Kalla små nubbar

Vad är det som gör att en skojare trivs? Jo, kalla, kalla, kalla, kalla små nubbar. Vad är det som först uppå festen väl givs? Jo, kalla, kalla, kalk kalla små nubbar. Dom skänker oss alla ett solljust humör och även för kroppen stor nytta dom gör. Men ska man ta nubbar som regel dom bör ja kalla, mycket kalla, ja kalla, mycket kalla,

ja, kalla, kalla, kalla, kalla små nubbar.