Ibland går jag runt och trallar

Ibland går jag runt och trallar, jag trallar för mig själv, och för min lilla gris och grisen blir så glad så han hoppar när jag trallar så där på mitt eget lilla vis, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la,

ra-la-la-la-lej.