Helan så sakta i magen gick

Helan så sakta i magen gick. Undrade varför han sällskap ej fick. Säg käre vän var är halvan i kväll. Bed honom komma hit ned är du snäll. Lugn, bara lugn för han kommer snart, ej har vi glömt honom bara för prat. Hej alla vänner så lyft era glas.

Vi som varandra hur halvan skall tas.