Gräv ur tundran

Gräv ur tundran två dussin potäter, låt dem jäsa uti fjorton dar. Modersmjölken för ryssar och sovjeter brännes i babusjkas samovar. Var, var, var? Modersmjölken för ryssar och sovjeter

brännes i babusjkas samovar.