Glädjetåren

Helan, sköna Helan!
Ljuva droppar i en glädjetår!

Helan, fegt att dela n!
Den ger styrka och du bättre mår!

Men spriten, dödar långsamt har man spått!
Tur de, för vi har knappast brått!

Livet, det är givet. Det skall levas fyllt av glädje, ni måste medge:

Bäst är en glädjetår!