Eva knäppte på gitarren

Eva knäppte på gitarren Adam spelte på sitt handklaver Alla änglar dansa tango säg, vad kan man väl önska sig mer? Jo att alla bäckar vore brännvin Indalsälven vore bayerskt öl konjak flöt i varje rännil och punsch i varendaste pöl.

Mera öl!