Det ljuva vinet

Vinet, vinet dricka vi dag och natt vinet, vinet, de e vår högsta skatt. Vi dricka i dag tillsamman och allt är fröjd och gamman. När sen vi får en vinets tår så genast vi bättre mår. Vinet, vinet, gör mig ej mätt och tung vinet, vinet gör mig pigg och ung. När vinet i blodet brinner all åldersgräns försvinner. Vi ge oss opp i vals, galopp,

när musiken snart spelar opp.