Den gamla apparaten

Där som sädesbrännvin rann igenom strupen och en flaska dunder skymta bakom den stod den gamla apparaten uppå vinden som i forna dagar var min bäste vän Så kom länsman tog det käraste jag ägde tog den gamla apparaten med sig hem Nu stå alla glasen tomma uppå bordet

och han bränner själv den gamla djävulen