Den första gång jag såg dig

Den första gång jag såg dig det var en sommardag du stod så stolt i skogen rak och grann. Den andra gång jag såg dig då låg du i en lag där cellulosan kokade och rann. Den tredje gång jag såg dig på Systemet före helgen då stod du där och fresta mig så vacker i buteljen. Nu ses vi aldrig mera, nu tänker jag dig ta,

du hela, som jag håller uti handen.