Birkarlavisa

Om dagen vid mitt arbete ej någon snaps jag får. Om natten när jag sover intagen snaps bortgår som ånga ur min andedräkt men också mer direkt som skvätt, ett vanskligt sätt för den

som ej i tid blir väckt.