Bella notte

Oh, denna natt, denna ljuvliga natt, som vi kallar bella notte. Se, vilken syn, alla stjärnor i skyn, denna ljuva bella notte. Fjärran från den du älskar blir natten ödsligt tom, men i hans närhet sluts du in i dess trolska rikedom. Oh, oh, denna natt, det är ungdomens natt,

som vi kallar bella notte.