Båd sommar och vinter

Båd sommar och vinter ner nubben den slinter i pojkar och stinter, det går bra – går bra, och nu vi ej töva vår nykterhet pröva och sjunga och öva – går bra, går bra! – Ett visst kvist- fritt kvastskaft och kaf- fekask dags strax sex laxar i en laxask går bra, går bra! Den provet kan kla- ra, han kan utan fara

ta supen och svara går bra, går bra!