Kräftorna skina

Kräftorna skina, röda och fina
månen ser ned på älskande par.
Snapsarna ila, finna ej vila
förrän i gapet störtvågen far
Knapra och åt och drick som sig bör
så att din färg får kräftans valör.
Kräftan är värd en
skål uppå färden.
Då går den e igen.

Kräftskivavisor

Kräftor kräva dessa starka drycker

När sommaren har vandrat fram mot hösten
då ska man supa som ett djävla svin.
I mun och hals då ökar bara törsten
så ge mig nu en skål med brännevin.
Ty kräftor kräva dessa starka drycker,
traditionen sitter stark och djup.
På kräftkalaset kan ingen vara nykter
så gapa nu för nästa stora sup!

Kräftskivavisor

Kräftan är här

Nu är den ljuvliga månad
då månen ständigt är full
och själv blir du kanske förvånad
om du denna kväll kan stå lull
När glasen står immiga kalla
och kvällsvind för doft utav dill
då blir vi så svärmiska alla
då är det en fröjd att vara till

Nu är den stunden så kommen
då vi skall begå ritual
och värdigt inmundiga rommen
som vilar inunder vårt skal
När skaldjuren ligger där stumma
och inbjudande uppå fat
då vore vi mera än dumma
om vi sade nej till så´n mat

Nu är den härliga dagen
då kräftan åter är fri
den visar oss åter behagen
och mottagen varmt den skall bli
Så lyft nu ditt glas, känn dej lussti
i kväll är det kräftpremiär
En välkomnans skål för augusti
och kräftan, som oss är så kär

Kräftskivavisor

Kräftan är ett litet djur

Kräftan är ett litet djur,
vi tackom nu sa gärna.
Som bör sitta uti bur,
med klorna kan hon spjärna.
Ingen dager synes än
lyktorna de slockna sen,
det tror jag.

Tersen är ett litet krök,
vi tackom nu så gärna.
Som i magen gör besök,
alltför vår glädje värna.
Inge nubbe slagits ut,
ändå böjar dom ta slut,
det tror jag.

Fatten glaset i din hand,
vi tackom nu så gärna.
Ta dig sen en tår på tand,
båd gubbe, fru och tärna.
Ingen spottar i sitt glas,
när dom är på kräftkalas,
det vet jag.

Kräftskivavisor

Kräftan lyser i karotten

Kräftan lyser i karotten
och den största finns i botten
dit ska vi ner..tills att vi ser
vem som till sist haver fått-en
Uti glasen finns det vått än
bästa droppen finns i botten
När den ska ner,ska botten upp
tills det går runt i kalotten
Månen speglar sej i krusen
ombesörjer gratis ljusen
När den går ner, vi stiger opp
och vandrar hem lätt på snusen

Kräftskivavisor