Nu vi kommit

Nu vi kommit för att festa
alla tagit på sitt bästa
Smörgåsbordet vi nu gästa
när vi träffas här ett glatt
och muntert gäng

Här vid bordet synes många
både korta, tjocka, långa
Platserna är ganska trånga
när vi bänka oss kring bordet
här i kväll

Bordsvisor

Nu när vi ätit

Nu när vi ätit en liten bit och sitter kvar på pallen
så ska vi alla som kommit hit gemensamt bjuda till.
Tillse att grannen sjunger med i denna glada trallen
Fast Du ej är i Din egen hall
så sjung i alla fall.

Känn Dig precis som hemma, sjung med Din bästa stämma
Glöm allt som annars är hämmande, känn Dig nu inte så främmande.
Tänk inte på hur Du gör Dig, bara Du trevligt uppför Dig
Sjung bort Din blyghet och känsla av tvång i en samfälld sång.

Bordsvisor

Nu när vi samlats här

Nu vi samlats här till denna glada fest
glädjen hoppas vi skal bli vår hedersgäst
Vi skall sjunga, låt det runqa
Vi skall trivas med varandra
Kläm nu i och visa riktigt vad ni kan.

Vi ett verkligt trevligt gäng har fått ihop
Mycket törstiga vi äro allihop
Vi vid dukat bord oss breder
och en stilla flirt inleder
och emellanåt så gnolar vi en låt.

Säg vad vore livet utan lite tjim
lite dricka till så blir vi snart i trim
Vad gör det att västen glappar hjärtat uti bröstet klappar
och vår mage tåler säkert lite tiII.

Därför skall vi nu i vårat glada lag
göra hela denna kvällen till en dag
som vi länge skola minnas inga sura miner finnas
och så klämmer vi ånyo i ett tag.

Jippi ej ej jippi, jippi ej osv.

Som vi länge skola minnas
inga sura miner finnas
och så klämmer vi ånyo i ett tag.

Bordsvisor

Låt oss börja kvällen

Låt oss börja kvällen med att sjunga en sång
brytande fördämningen, höjande stämningen
Här är alla glada och vi sätter igång
Alla skall vi sjunga uppå samma sång
Nu så skall vi trivas på denna lilla fest
och alla skall vi sjunga, då låter det som bäst
Och sedan skall vi smaka på rätterna som ställs på bordet
Grynvälling, blodpudding, pölsa och uppstekt kräm

Bordsvisor

Klara strupen vänner

Hej, alla vänner fatta glasen
och låt oss sjunga och spela
Nu börjar det här kalaset
med att taga vår hela
Låt HELAN gå, så att vi må
och rätta stämningen kommer få
Hej, alla vänner klar strupen
för nu så svälja vi supen

Bordsvisor

Inledning

Hej allesammans är ni redo,
för nu börjar kalaset.
Hej allesammans är det säkert,
att ni fatt något i glaset?
En liten sup och lite mat,
det är precis som vi vill hat.
Höj allesammans högra armen
och sedan tömmer vi glaset.

Bordsvisor

Helan botar hostan

När man satt sig vid ett dukat bord
pratar man först bara enstaka ord
Sällskapet hostar diskret då och då
värden förstår vad dom väntar uppå

Klunkeli klunk, se vad som kommer där
halsarna sträcktes, en snaps visst det är
Alla blir glada och hostan försvann
Helan har kommit, säg skål till varann

Bordsvisor

Hej allesammans

Hej allesammans är ni redo
för nu så böljar kalaset.
Hej allesammans är det säkert
att ni har fått nåt i glaset?
En liten öl, och lite mat,
det är precis om vill ha t.
Hej allesammans är ni redo
för då böljar kalaset!

Bordsvisor

Hej alla vänner

Hej, alla vänner, fatta glaset
och låt oss sjunga och spela
Vi börjar nu det här kalaset
med att taga en hela.
Låt helan gå så alla må
det rätta stämningen genast få.
Hej, alla vänner, klara strupen
ty nu så taga vi supen.

Bordsvisor

Festen skall börjas

Festen skall börjas
kråset ska smörjas
magen skall få det som den vill ha.

Glasen står fulla
låt sången rulla
Glädjen skall vara gäst här i da.

Glasen i handen fatta och sjung
glöm alla sorger, var bara ung.
Glöm morgondagen.
Tänk blott på magen.
Skål alla vänner! Hej och gutår!

Bordsvisor

Festen kan börja

Festen kan börja,
ingen får sörja,
här finns det både brännvin och mat.

Helan skall tömmas,
sorgerna glömmas
ingen får vara tråkig kamrat.

Klappa mitt hjärta, fröjdas min själ,
nubben serveras, genast, nåväl!
Nu tar vi supen,
öppna på strupen
gästernas välkomstskål!

Bordsvisor

En enkel liten sång

Vi tar en enkel liten sång
men den får ej bli så lång,
vi har så bråttom,
vi har så bråttom
att fatta glaset.
Vi alla titlar lägger bort
så blir det inte så torrt
ty uti kväll ska vi ha det trevligt
uppå kalaset.
Det glada gänget
har träffats åter
och glädjen högt
uti taket står.
Vår kära värd nu sin röst upplåter
vi undra nu vad åt honom går.
Jo, med en enkel liten fras
han höjer sitt glas.
Han säger: Hejsan!
Vi tackar: Hoppsan!
Så tar vi Huttsan! Hej,hej!

Bordsvisor

Bordsvisa

Festen kan börja,
kråset ska smörjas
magen ska få det som den vill ha.
Glasen stå fulla
låt sången rulla
glädjen ska vara gäst här idag.
Glaset i handen fatta och sjung,
glöm alla sorger, vara bara ung.
Glöm morgondagen,
tänk blott på magen
skål alla vänner,
Hej och gutår.

Bordsvisor