Hutten den lilla

Hutten den lilla
smakar ej illa
när man den tager
i trevligt lag.
Känslor så ömma
inom oss strömma
sorger vi glömma,
kling!
Vänligt de blicka,
bordets små bloss
en trevlig kväll
de tillönska oss.
Flickor och svenner
livsglädje känner,
skål kära vänner,
skål!

Snapsvisor

Festen nu börjar

Festen nu börjar, låt det ej dröja
här ska vi festa riktigt idag
Glasen står fulla, sånger skall rulla
glädjen ska vara gäst i vårt lag
Glöm alla sorger och annat sjå
tids nog till dem vi åter skall gå
Glöm morgondagen
tänk blott på magen
Skål alla vänner
hej och gutår

Snapsvisor

Festen skall börjas

Festen skall börjas
kråset ska smörjas
magen skall få det som den vill ha.

Glasen står fulla
låt sången rulla
Glädjen skall vara gäst här i da.

Glasen i handen fatta och sjung
glöm alla sorger, var bara ung.
Glöm morgondagen.
Tänk blott på magen.
Skål alla vänner! Hej och gutår!

Bordsvisor

Festen kan börja

Festen kan börja,
ingen får sörja,
här finns det både brännvin och mat.

Helan skall tömmas,
sorgerna glömmas
ingen får vara tråkig kamrat.

Klappa mitt hjärta, fröjdas min själ,
nubben serveras, genast, nåväl!
Nu tar vi supen,
öppna på strupen
gästernas välkomstskål!

Bordsvisor

Bordsvisa

Festen kan börja,
kråset ska smörjas
magen ska få det som den vill ha.
Glasen stå fulla
låt sången rulla
glädjen ska vara gäst här idag.
Glaset i handen fatta och sjung,
glöm alla sorger, vara bara ung.
Glöm morgondagen,
tänk blott på magen
skål alla vänner,
Hej och gutår.

Bordsvisor

Kräftorna skina

Kräftorna skina, röda och fina
månen ser ned på älskande par.
Snapsarna ila, finna ej vila
förrän i gapet störtvågen far
Knapra och åt och drick som sig bör
så att din färg får kräftans valör.
Kräftan är värd en
skål uppå färden.
Då går den e igen.

Kräftskivavisor