I vänners lag

Vi äro ett lag utav vänner
som önska att läska vår gom.
Vi taga små nubbar som bränner
tills flaskan blir alldeles tom,
tom, tom, tom.
För nubbar vill vi ha
ja, nubbar ska vi ta,
båd helan och halvan
och terserna!
För nubbar vill vi ha
ja, nubbar ska vi ta,
båd helan och halvan och terserna!

Snapsvisor

Det finns för törstiga

Det finnes för törstiga strupar
en tusan så bra medicin
man tar någr stöddiga supar,
så blir man i forme så fin, så fin
så fly förbannat fin,
man blir av brännevin.
Ja, här ska bli hejsan av baraste hin.
På glatt och gott kalas
vi höja våra glas
och sjunga för helan med klaraste bas!

Snapsvisor