Dansen den går

Dansen den går uppå Svinnsta skär.
Hör klucket från putällen!
Pojken är där med sin hjärtans kär
och tager sig en hutt.
Händerna har han runt flickans liv och mångahanda ställen.
Flickan, hon heter förresten Siv.
Hon tager sig en hutt.
Stilla i sommarnatten
Huttande så i hatten
går det som alltid det går när som två tager sej en hutt!

Snapsvisor

Onödigt är varje välkomsttal

Onödigt är varje välkomsttal
när vi har kommit samman
om man som talare är rätt skral
så finns ett annat val
Alla vi sjunga så gott vi kan
i glädje och i gamman
sången som stiger så högt och grann
vi ägnar nu varann
Känn dej precis som hemma

Bordsvisor

Nu när vi ätit

Nu när vi ätit en liten bit och sitter kvar på pallen
så ska vi alla som kommit hit gemensamt bjuda till.
Tillse att grannen sjunger med i denna glada trallen
Fast Du ej är i Din egen hall
så sjung i alla fall.

Känn Dig precis som hemma, sjung med Din bästa stämma
Glöm allt som annars är hämmande, känn Dig nu inte så främmande.
Tänk inte på hur Du gör Dig, bara Du trevligt uppför Dig
Sjung bort Din blyghet och känsla av tvång i en samfälld sång.

Bordsvisor