Första supen

Första supen heter göken
Första supen heter göken
Säg får jag lov
Säg får jag lov
att byta byxor med fröken?

Andra supen den var värre
Andra supen den var värre
Säg får jag lov
Säg får jag lov
att byta byxor med min herre?

Mina byxor är himmelsblå
men med dina är det si och så
Får jag lov
Får jag lov
att byta byxor med göken?

Snapsvisor

Första snapsen

Första snapsen heter göken.
Första snapsen heter göken.
Får jag lov, ja far jag lov
att byta byxor med fröken?

Andra snapsen den var värre,
andra snapsen den var värre.
Får jag lov, får jag lov
att byta byxor med min herre

Mina byxor är himmelsblå
men med dina är det dock si och så.
Får jag lov, far jag lov,
att byta byxor med göken.

Snapsvisor

Kräftan lyser i karotten

Kräftan lyser i karotten
och den största finns i botten
dit ska vi ner..tills att vi ser
vem som till sist haver fått-en
Uti glasen finns det vått än
bästa droppen finns i botten
När den ska ner,ska botten upp
tills det går runt i kalotten
Månen speglar sej i krusen
ombesörjer gratis ljusen
När den går ner, vi stiger opp
och vandrar hem lätt på snusen

Kräftskivavisor