Första supen har nu

Första supen har nu runnit ner,
men se magen vill ha mer.
Om vi inte genast halvan tar
höres magens kommentar:
Oh, besinna, den saken är ju klar,
både tarmvred, magsår och kolit
dunstar bort med lite sprit.

Snapsvisor