Skål för gamla vänskapsband

Gamla vänner
vi som känner
att vår ungdoms ork finns kvar,
lyft pokalen
här i salen
till en skål för flydde dar!

Ah, vår ungdom,
glada ungdom,
när man dansa natten lång.
Är den tiden
nu förliden,
som var fylld av skratt och sång?

Nej, tillsamman
uti gamman
ska vi möta än en vår!
Kom i svängen,
hör refrängen
ifrån flydda jubelår:

O, vår ungdom,
glada ungdom,
tag din bägare i hand!
Skål för alla,
som här tralla!
Skål för gamla vänskapsband!

Bordsvisor

Premiären

Premiären är snart över, – även dagarna därpå.
Jag är lycklig, men ock däven och har svårighet att stå.

Jag år strömming med potatis – jag åt 3 och 5 och fler.
Jag är lycklig, men ock bakis och kan inte äta mer.

Men i morgon står vi raka – och vi formar nya mål.
Flera strömmingar att smaka. Flera lyckor, flera skål.

Surströmmingsvisor

Dagen efter

Premiären är snart över, – även dagarna därpå.
Jag är lycklig, men ock däven och har svårighet att stå.

Jag åt strömming med potatis – jag åt 3 och 5 och fler.
Jag är lycklig, men ock bakis och kan inte äta mer.

Men i morgon står vi raka – och vi formar nya mål.
Flera strömmingar att smaka. Flera lyckor, flera skål.

Surströmmingsvisor