Så vi tar en tuting till

Nu står sol i Oxens tecken
och nu rider Maj i by
Himlen ler, nu porlar bäcken,
vilken dag för festmeny!

Förr med malört och salvia
skulle drycken blandas till.
Mycket hellre så vill vi ha
lite renat till vår sill

Göken gal i gröna hagen,
uti maj hör lärkans drill!
Tretton timmar lång är dagen,
så vi tar en tuting till!

Snapsvisor

Gamla Vänner

Gamla vänner, vi som känner, att vår ungdoms ork finns kvar
Lyft pokalen här i salen, till en skål för flydda dar.

0, vår ungdom, glada ungdom, vi ska dansa natten lång
Än är tiden ej förliden, fyll vår kväll med skratt och sång.

Kära vänner, som vi känner, tag din bägare i hand
Skål för alla, som här tralla, skål för alla vänskapsband.

Snapsvisor