helan sup och promille

Med sång ska man börja ett gille
och sjunga om sup och promille
den strofen har fällts av ett snille
sätt igång låt helan gå, Hallå,
Hallå!
Du som är ung, var med och sjung
sitt inte tyst och trög och tung
man ska va gla, tralalala
med sång och snaps så går det bra.
Så lyft nu på glaset det fyllda
låt helan gå, låt gå, Hallå, Hallå!

Snapsvisor

Gillesvisa

Med sång bör man börja ett gille
och sjunga om sup och promille.
Den strofen har fällts av ett snille,
sätt igång, låt Helan gå, hallå, hallå!
Du som är ung, var med och sjung
sitt inte tyst och trög och tung.
Man ska va gla, tralalala,
med sång och snaps så går det bra.
Så lyft nu på glaset det fyllda
Låt Helan gå, låt gå, hallå, hallå!

Snapsvisor

Se det glimmar

Se vinet det glimmar i glasen
av vin blir det glatt på kalasen
sopranen, tenoren och basen
vid Bacchus hov vill sjunga vinets lov
Därför ej dröj, pokalen höj
och dig med druvans saft förnöj
En nektar som vi tycker om
och återverkar småningom
I vårdagars roliga stunder
ett gott och fylligt vin är melodin

Vinvisor