Helan går

Helan går
Sjung hopp faderi faderallan lej
Helan går
Sjung hopp faderallan lej
Och den som inte helan tar, han heller inte halvan får
Sjung hopp faderallan lej.

Halvan går
Sjung hopp faderi faderallan lej
Halvan går
Sjung hopp faderallan lej.
Och den som inte halvan tar, han heller inte tersen får
Halvan går
Sjung hopp faderallan lej.

Snapsvisor

Denna thaft

Denna thaft,
är den bäthta thaft thymemet haft.
Denna thaft,
är den bäthta thaft dom haft
Den thom inte har nån kraft
han dricka thkall av denna thaft
Denna thaft,
till landth, till sjöthth, till havth.

Snapsvisor