Om en stund skall helan gå

Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru kär
här har n putellen
i tomma glasen häll en
tio för de stora, fem för de små
skynda på, skynda på, om en stund skall helan gå

För ha, ha, ha, det ska smaka ju bra
det dammar ju i strupen vareviga da
För ha, ha, ha, nu helan vi ta
båd Andersson och Pettersson och Lundström och jag.

Snapsvisor

Rena karusellen

Kräfta, kräfta, kräfta, kräfta skön
omkring dej blir kvällen rena karusellen…
Honorna är stora och hannarna är små
skala på, skala på och låt inte glasen stå.
Ja-ha-ha-ha, va munter och gla
man blir när kräftan i augusti har högtidsdag
Var kräfta ska, vår sångarhyllning ha
till varje klo vi knäcker ska vi
sjunga en rad!

Kräftskivavisor